• MESSOR is uw partner op het terrein van de voorbereiding op medische rampenbestrijding en grootschalige medische hulpverlening.
 • MESSOR werkt nauw met u samen om te komen tot de beste opzet en uitvoering van de door u gewenste dienstverlening.
 • De focus van MESSOR ligt op: onderwijs, training en oefenen en advisering op het terrein van medische rampenbestrijding en grootschalige medische hulpverlening.

De inzet van MESSOR verbindt operationele ervaring met vakbekwaamheid. Daarbij wordt de vraagstelling pragmatisch benaderd zodat een heldere oplossing wordt bereikt.

Samen Werken Helpt!

Diensten van MESSOR®

Wat doet MESSOR®

MESSOR biedt expertise op het gebied van calamiteiten- en crisispreparatie in de zorg. Dat doen we door advisering, opleiding, training, oefening en realistische innovatie.

MESSOR ondersteunt binnen ziekenhuis, RAV of GGD bij de voorbereiding op opgeschaalde situaties, zoals rampen en incidenten met een terroristisch en/of CBRN-aspect.

Opleiden, trainen en oefenen is juist daar belangrijk, om functionarissen voor te bereiden op hun taak bij de opvang van slachtoffers in bijzondere omstandigheden.

Op basis van de behoefte en verwachting van de opdrachtgever levert MESSOR maatwerk, gebruik makend van de laatste professionele inzichten.

Ons aanbod bestaat uit:

 • Opleiden
 • Trainen
 • Oefenen
 • Ondersteuning & advisering op projectbasis
 • Interim personele ondersteuning

Resultaten van MESSOR®

Het resultaat van MESSOR®

MESSOR ondersteunt uw organisatie en medewerkers in de voorbereiding op medische rampenbestrijding en grootschalige medische hulpverlening.

Daarbij leveren we maatwerk, zodat we voorzien in uw organisatie-specifieke behoefte.

MESSOR® zorgt voor ondersteuning op het terrein van:

 • Vakbekwaamheid
 • Advisering
 • Onderwijs & training
 • Consultancy

Doelgroep van MESSOR®

De doelgroep van MESSOR®

MESSOR ondersteunt haar opdrachtgevers binnen het domein van crisisbeheersing en rampenbestrijding, gericht op tijdelijke ondersteuning, advisering of opleiden, trainen en oefenen (OTO).

Onze op maat gemaakte opleidingsmogelijkheden bieden de mogelijkheid om te trainen en te oefenen in klein- en grootschalige scenario’s.

Onze doelgroep:

MESSOR is breed inzetbaar binnen de sector openbare orde en veiligheid waaronder:

 • Ambulancezorg
 • GHOR(Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio)
 • Veiligheidsregio’s
 • Ziekenhuizen
 • Industriële complexen
 • Vliegvelden

Relaties van MESSOR®

Relaties van MESSOR®

MESSOR® ondersteunt haar opdrachtgevers binnen het domein van crisisbeheersing en rampenbestrijding.

Onze op maat gemaakte opleidingen en oefeningen omvatten onder andere reguliere opgeschaalde zorg, CBRN en terroristische incidenten.

Deze mogelijkheden worden door MESSOR® aangeboden binnen de sectoren:

 • Overheid
 • Veiligheidsregio’s
 • Traumacentra
 • ROAZ
 • GHOR
 • GGD
 • Huisartsenposten
 • Ambulancediensten
 • Industrie

Contact met MESSOR®

Mail ons

MESSOR® 

Postbus 4022
2301 RA Leiden
Nederland

M +31(0)639111155
T +31(0)718894130
F +31(0)847139745

info@messor.eu